In dit geval moet u contact opnemen met het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom. Dit kan via het telefoonnummer 0800-9009. Zij geven uw melding door aan uw netbeheerder, waarna deze tot actie kan overgaan.